286657_tabell_297398_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
286657_tabell_297398
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Den største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria. Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2017

Innhold

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
2017
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt883 751724 987158 76416,8
EU28/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand377 522341 32136 2017,2
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS506 229383 666122 5639,6
 
EU28/EØS-land364 127328 80835 3196,9
Europeiske land utenom EU28/EØS-land74 03257 74516 2871,4
Afrika121 11190 50130 6102,3
Asia med Tyrkia286 407213 98772 4205,4
Nord-Amerika11 10710 3018060,2
Sør- og Mellom-Amerika24 78621 5383 2480,5
Oseania2 1812 107740,0