33267
/befolkning/statistikker/fodte/arkiv
33267
Rekordhøy fruktbarhet
statistikk
2009-04-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Fødte2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy fruktbarhet

I 2008 ble det født 60 500 barn i Norge, en økning på 2 000 sammenlignet med året før. Dette gir et samlet fruktbarhetstall på 1,96, det høyeste siden 1975.

Samlet fruktbarhetstall 1970-2008

Levendefødte per 1 000 kvinner. Kvinnens alder

Fylkesvis var det Rogaland og Sogn og Fjordane som hadde høyest fruktbarhetstall i 2008, på henholdsvis 2,15 og 2,13. Østfold, Hedmark og Telemark var fylkene med lavest fruktbarhetstall, alle med verdien 1,85. Med unntak av Akershus, Aust-Agder og Nordland hadde alle fylkene en stigning i fruktbarhetstallet sammenlignet med året før.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i hele kvinnens fødedyktige periode (15-49 år), under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden vedvarer, og at dødsfall ikke forekommer.

Av de 60 500 levendefødte barna var det 31 100 gutter og 29 400 jenter.

Ingen endring i fødealder for mor og far

Mors gjennomsnittlig fødealder har ligget på samme nivå de siste årene. Gjennomsnittsalder ved førstefødsel har vært 28,1 år de fire siste årene, og gjennomsnittlig fødealder for alle fødsler har vært 30,3 år de tre siste årene. Kvinner i alderen 25-29 år hadde høyest fruktbarhetsrate i 2008, med 127,0 fødte barn per 1 000 kvinne, etterfulgt av kvinner i aldersgruppen 30-34 år hvor raten var 125,6 fødte barn per 1 000 kvinne. Fruktbarhetsraten økte i alle aldergruppene for 15-44 år sammenlignet med året før. Fars gjennomsnittlige fødealder var 33,4 år i 2008 og har vært stabil de siste seks årene med verdier mellom 33,1 og 33,4 år.

Levendefødte, etter paritet. 2008. Prosent

Levendefødte, etter mors samlivsstatus. 2008. Prosent

I 2008 var det 1 032 tvillingfødsler, 14 trillingfødsler og en firlingfødsel, som svarer til 17,6 flerfødsler per 1 000 fødsler. Tallet på flerfødsler har gått noe ned siden 2002 da tilsvarende tall var på sitt høyeste med verdien 19,4.

44 prosent av de levendefødte i 2008 var første fødte, 35 prosent var barn nummer to, 16 prosent var barn nummer tre og 6 prosent var barn nummer fire eller mer. Andelen fødte med paritet nummer tre har gått ned med 3,2 prosentpoeng siden 1997.

Flere enslige mødre

Av barna som ble født i 2008, hadde 44 prosent gifte foreldre, 42 prosent1 hadde samboende foreldre, og 14 prosent1 hadde enslige mødre. Andelen enslige mødre har økt med 5,8 prosentpoeng1 siden 2001. Fylkesvis var det flest gifte foreldre i Vest-Agder (59) og Rogaland (53). Nord-Trøndelag (541), Sør-Trøndelag (521), hadde flest samboende foreldre, og Finnmark (241) og Troms (211) hadde flest enslige mødre.

 

1Tallene har blitt rettet, 17. 04. 2013.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB