33269
/befolkning/statistikker/fodte/arkiv
33269
Stabilt høy fruktbarhet
statistikk
2008-04-09T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Fødte2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt høy fruktbarhet

Det ble født 58 500 barn i Norge i 2007. Dette gir et samlet fruktbarhetstall på 1,90 og er på samme nivå som i fjor. Norge er fortsatt blant landene i Europa med høyest fruktbarhet.

Mors gjennomsnittsalder ved første fødsel. 1987-2007

Samlet fruktbarhetstall. 1970-2007

I 2007 ble det født 30 000 gutter og 28 500 jenter her i landet. Sogn og Fjordane og Rogaland er fylkene som har høyest samlet fruktbarhetstall (SFT) med verdiene 2,09 og 2,08. Oppland og Hedmark har lavest SFT med 1,73 og 1,74.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i hele kvinnens fødedyktige periode (15-49 år), under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden vedvarer og at dødsfall ikke forekommer.

Ingen økning i mors fødealder

Gjennomsnittsalderen ved første fødsel for kvinner var 28,1 år i 2007. Det har ikke vært noen endring i alderen når kvinner blir mødre for første gang de siste tre årene. Alderen for førstegangsfødende kvinner økte kraftig på 1990-tallet, men ser nå ut til å ha stabilisert seg på 28,1 år. Gjennomsnittsalderen til mor og far ved alle fødsler var henholdsvis 30,3 og 33,4 år. Kvinner i alderen 30-34 år fødte flest barn i 2007 med 123,2 levendefødte per 1 000 kvinner, etterfulgt av kvinner i aldersgruppen 25-29 år som fødte 122,3 barn per 1 000 kvinner. Blant kvinner i alderen 30-39 år har det vært en økning i fruktbarheten i hvert av de siste fem årene.

Levendefødte per 1 000 kvinner. Kvinnens alder

Levendefødte, etter mors samlivsstatus og landsdel. 2007. Prosent

45 prosent av barna som ble født i 2007 hadde gifte foreldre, 42 prosent1 hadde samboende foreldre og 13 prosent1 hadde enslige mødre. Agder og Rogaland er den landsdelen som har høyest andel gifte foreldre med 55 prosent. Nyfødte barn i Trøndelag har høyest andel samboende foreldre, også med 53 prosent1, mens barn født i Nord-Norge har høyest andel enslige mødre med 21 prosent1.

Flere menn enn kvinner er barnløse

Det er flere menn enn kvinner som ikke har barn. Blant de som var 45 år i 2007 var 12,0 prosent av kvinnene og 20,5 prosent av mennene barnløse. I 1990 var henholdsvis 9,0 og 13,3 prosent av kvinner og menn på 45 år barnløse. Det vil si at andelen barnløse har økt med 3,0 prosentpoeng for kvinner og 7,2 prosentpoeng for menn på de 17 årene som har gått siden da.

 

1Tallene ble rettet, 17. 04. 2013.  

Andel barnløse 45-åringer, etter kjønn. Prosent

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB