33271
/befolkning/statistikker/fodte/arkiv
33271
Høyeste fruktbarhet siden 1991
statistikk
2007-04-19T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Fødte2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyeste fruktbarhet siden 1991

I 2006 ble det født 58 500 barn her i landet. Det svarer til et samlet fruktbarhetstall på 1,90. En må tilbake til 1991 for å finne høyere fruktbarhet. Rogaland er fylket med høyest fruktbarhet.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) var for årene 1990 og 1991 henholdsvis 1,93 og 1,92, og før dette må vi tilbake til første halvdel av 1970-tallet for å finne høyere fruktbarhet. I perioden 1974-1989 varierte samlet fruktbarhetstall mellom 2,13 og 1,66. I perioden 1992-2005 varierte fruktbarheten mindre, mellom 1,75 og 1,89.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i hele kvinnens fødedyktige periode (15-49 år), under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden vedvarer og at dødsfall ikke forekommer.

 

Samlet fruktbarhetstall (SFT). 1970-2006

Høyest fruktbarhet i Rogaland

Rogaland hadde høyest fruktbarhet med 2,14 barn per kvinne i 2006. Dermed er Rogaland det eneste fylket her i landet hvor fruktbarheten er så høy at reproduksjonen er sikret. Det vil si at det fødes så mange barn at befolkningen ikke vil synke på lengre sikt når en ser bort fra flyttinger. Etter Rogaland følger fylkene Nord-Trøndelag og Vest-Agder med en fruktbarhet på henholdsvis 2,07 og 2,04 barn per kvinne. Telemark, Oppland og Hedmark har lavest fruktbarhet, med henholdsvis 1,73, 1,79 og 1,80 barn per kvinne.

Alle fylkene har en stigning i samlet fruktbarhetstall fra 2005, unntatt Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligger imidlertid forholdsvis høyt sett i forhold til hele landet.

Gjennomsnittlig fødealder. 1990-2006

Morens gjennomsnittsalder 28,1 år

Morens gjennomsnittsalder ved første fødsel var 28,1 år i 2006, som er det samme som i 2005. Kvinner i aldersgruppen 25-29 år hadde høyest fruktbarhet. Fruktbarheten økte for kvinner i alle aldersgrupper sett i forhold til 2005, og mest for kvinner i alderen 30-34 år. Fruktbarheten i denne aldersgruppen har økt jevnt fra 2001, mens den i de andre aldersgruppene har variert noe mer.

13 prosent 1 hadde enslige mødre

Nærmere halvparten, 46 prosent, av barna som ble født hadde gifte foreldre, 41 prosent 1 hadde samboende foreldre og 13 prosent 1 hadde enslige mødre. Andelen fødte med enslige mødre har vært gradvis økende fra 2001, da andelen var vel 8 prosent. Blant landsdelene var det Nord-Norge som hadde flest fødte med enslige mødre, 21 prosent 1 . Antall fødte barn med gifte foreldre er stadig synkende. Fødte barn i landsdelene Trøndelag, Hedmark og Oppland og Nord-Norge hadde flest samboende foreldre.

 

1 Tallene ble rettet, 17. 04. 2013.

Levendefødte, etter mors samlivsstatus og
landsdel. 2006. Prosent
 
 GiftSamboerEnsligSamboere i prosent
av alle i samliv
 
 Prosent
Landsdel    
Oslo og Akershus53371041
Hedmark og Oppland37501457
Sør-østlandet4744948
Agder og Rogaland56351038
Vestlandet43451251
Trøndelag35541160
Nord-Norge34491759
 

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB