33273
/befolkning/statistikker/fodte/arkiv
33273
Fødslene sentraliseres
statistikk
2006-04-20T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Fødte2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fødslene sentraliseres

Stadig flere barn fødes på det sentrale østlandsområdet. I fjor kom hele 26,3 prosent av alle fødsler i Oslo og Akershus. Dette er en økning på mer enn 40 prosent på drøyt 20 år.

Levendefødte, etter landsdel. 1972-2005. Prosent

I 2005 ble det født 56 756 barn i Norge, noe som ga et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,84. Nær 15 000 av barna ble født i Oslo og Akershus. At fødslene sentraliseres skyldes i hovedsak den kontinuerlige innflyttingen av unge mennesker til Oslo-området gjennom en lang periode. Dette har ført til en opphopning av kvinner i den mest fruktbare alderen i de sentrale delene av landet. I de mindre sentrale delene av landet gir utflytting av unge mennesker en nedgang i fødsler, og trenden er spesielt tydelig i Nord-Norge. Vestlandet og Hedmark og Oppland har også hatt en betydelig nedgang i andel av landets fødsler siden 1970-tallet.

Likere fruktbarhetsnivå mellom landsdelene

Forskjellene i fruktbarhetsnivået mellom landsdelene minker. Ved inngangen til 1970-tallet tilsa samlet fruktbarhetstall (SFT) at hver kvinne i Oslo i snitt ville føde 1,67 barn i løpet av sin fruktbare periode, mens kvinnene i Finnmark ville føde 2,73 barn. I 2005 var tallet 1,78 for Oslo og 1,87 for Finnmark.

Oslo hadde den høyeste fruktbarheten som er målt siden 1960-tallet i 2005. Fruktbarheten er likevel høyest i Sogn og Fjordane med SFT på 2,07 og i Rogaland med SFT på 2,01.

Levendefødte, etter mors samlivsstatus og landsdel. Prosent

Foreldrenes gjennomsnittsalder var i 2005 30,2 år for kvinner og 33,3 år for menn. Dette er det samme nivået som året før. Kvinnens gjennomsnittsalder ved fødsel kan splittes opp i aldersavhengige fødselsrater og viser en stadig nedgang i fødsler i de yngste aldersgruppene og en økning i de eldste aldersgruppene. Fremdeles blir det født flest barn av kvinner 25-29 år, men forskjellene til kvinner mellom 30-34 år blir stadig mindre.

Flest samboende mødre i Trøndelag

Det er til dels store forskjeller i mors samlivsstatus mellom landsdelene. Høyest andel samboende mødre finner vi i Trøndelag, hvor over halvparten av mødrene er samboere. Agder og Rogaland har høyest andel gifte mødre med 58 prosent, mens Nord-Norge har høyest andel alenemødre med 21 prosent1.

 

1Tallet er blitt rettet, 17. 04. 2013.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB