33275
/befolkning/statistikker/fodte/arkiv
33275
Rekordlav tenåringsfruktbarhet
statistikk
2005-04-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Fødte2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordlav tenåringsfruktbarhet

Stadig færre tenåringsjenter får barn. I fjor ble det født drøyt åtte barn per 1 000 kvinner mellom 15 og 19 år. Dette er en halvering siden tidlig på 1990-tallet, og for 30 år siden var det fem ganger så mange tenåringsmødre som i dag.

I 2004 ble det født 57 000 barn, noe som gav et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,83. Fødselsratene har vært stabile siden slutten av 1980-tallet.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende kvinner var i fjor 28 år. Den høyeste fruktbarhetsraten fant vi blant kvinner mellom 25-29 år med 123,9 fødte barn per 1 000 kvinner, men stadig flere kvinner får barn i 30-årene. Fruktbarhetsraten til kvinner mellom 30-34 år var 117,1 per 1 000 kvinner, og raten til kvinner mellom 35-39 år var på 49,1 per 1 000 kvinner.

Aldersavhengige fruktbarhetsrater og samlet fruktbarhetstall. 1990-2004

Høyest fruktbarhet på Vestlandet

Det er fortsatt høyest fruktbarhet i fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Lavest er fruktbarheten i Oppland, Hedmark, Vestfold og Østfold.

De aller fleste fylkene hadde en liten økning i fruktbarheten sammenliknet med 2003. Fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms hadde derimot alle en liten nedgang. Aust-Agder var det fylket med høyest økning i fruktbarheten. Fra å ha ligget godt under gjennomsnittet de to siste årene lå dette fylket i 2004 rundt landsgjennomsnittet.

Andel barnløse, etter kjønn og alder

Flere barnløse menn enn kvinner

Det er større andel menn enn kvinner som ikke har barn. Blant dagens 40-åringer er det 12,8 prosent barnløse kvinner og 22,1 prosent barnløse menn. Ved 45-årsalder er forskjellene noe mindre, med 11,5 prosent barnløse kvinner og 18,8 prosent barnløse menn. I løpet av de siste 20 årene har andelen som ikke har barn økt både for kvinner og menn, men økningen har vært over dobbelt så stor for mennene som for kvinnene. Siden 1985 har andelen barnløse økt med 2 prosentpoeng for kvinnene og 4,9 prosentpoeng for mennene.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB