53379
/befolkning/statistikker/fodte/aar
53379
Stabile fødselstall
statistikk
2011-04-07T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Fødte2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile fødselstall

Det ble født 61 400 barn i Norge i 2010, og det er 400 færre enn året før. Dette gir et samlet fruktbarhetstall for kvinner på 1,95.

Levendefødte. 1960-2010

Samlet fruktbarhetstall for kvinner gikk ned med 0,03 fra 2009. Rogaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Vest-Agder hadde samlet fruktbarhetstall for kvinner på 2,06 eller høyere. For at befolkningens størrelse skal opprettholdes på sikt, bør samlet fruktbarhetstall være minst 2,06-2,07 barn per kvinne. Telemark hadde størst økning i samlet fruktbarhetstall for kvinner fra 2009, mens Finnmark hadde størst nedgang.

Samlet fruktbarhetstall for menn var 1,75 i 2010. Samlet fruktbarhetstall for menn har variert mellom 1,61 og 1,77 de siste ti årene. Nivået på fruktbarhetstallet for menn er lavere enn for kvinner. Det skyldes blant annet den store arbeidsinnvandringen vi har hatt blant menn i de fruktbare aldersgruppene. Fruktbarhetstallet for menn regnes for alder 15-54 år og for kvinner 15-49 år.

30-34-åringer mest fruktbare

Samlet fruktbarhetstall, kvinner. 2010

Kvinner i aldersgruppen 30-34 år fødte flest barn i 2010 med 128,0 levendefødte per 1 000 kvinne, etterfulgt av kvinner i aldersgruppen 25-29 år med 124,0 levendefødte per 1 000 kvinne. De fleste av de som ble fedre i 2010 var i aldersgruppen 30-34 år. Gjennomsnittsalderen ved første fødsel var 28,2 år for kvinner og 30,8 år for menn. Det kan se ut som om økningen vi har hatt i fødealder siden 1970-tallet er i ferd med å flate ut.

Færre flerfødsler

I 2010 var det 980 tvillingfødsler og 22 trillingfødsler, som svarer til 16,5 flerfødsler per 1 000 fødsler. Tilsvarende tall i 2009 var 17,6. Det var 19,4 i 2002, og siden da har antall flerfødsler per 1 000 fødsler gått ned omtrent hvert år.

Få dødfødte

190 barn var dødfødte i 2010, det utgjør 3,1 dødfødte per 1 000 fødte. Det er det laveste antall dødfødte per 1 000 fødte som er registrert. I 2010 var det like mange dødfødte gutter som i 2009, mens det var en nedgang på 25 dødfødte jenter.

Levendefødte per 1 000 kvinner. Kvinnens alder. 1971-2010

Samlet fruktbarhetstall

Samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner beskriver gjennomsnittlig antall levendefødte barn hver kvinne kommer til å føde i hele kvinnens fødedyktige periode (15-49 år), under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden vedvarer og at dødsfall ikke forekommer. SFT for menn er beregnet for aldersgruppen 15-54 år.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB