92346_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobsysut/hvert-10-aar
92346_tabell
statistikk
2013-04-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Utdanning;Arbeid og lønn
no
true

Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)2011

Innhold