Tabell

Elever og studenter 16 år og over, etter alder, kjønn og sysselsetting. 14.-20. november 2011. Antall og prosent1
I altI altSysselsatte
MennKvinnerI altMennKvinnerProsent
I altMennKvinner
1Lærlinger og studenter/elever i utlandet ikke inkludert.
I alt454 820203 757251 063246 06099 650146 41054,148,958,3
 
Alder
16-18 år166 42183 11983 30256 78524 24732 53834,129,239,1
19-24 år149 97265 18784 78588 77135 30253 46964,054,263,1
25-29 år52 75324 29728 45636 38116 86019 52169,069,468,6
30-34 år26 35610 91515 44118 6177 95010 66770,672,869,1
35 år eller eldre59 31820 23939 07945 50615 29130 21576,775,677,3