Tabell

Personer 15 år og over, etter aktivitetsstatus og husholdningstype. 14. - 20. november 2011. Absolutte tall og prosent
AntallProsent
I altI altSysselsatteArbeidsledigePensjonisterUnder utdanningAndre
I alt4 056 189100,063,41,221,36,97,2
 
Husholdningstype
Privathusholdninger4 004 976100,063,91,220,87,07,1
Enfamiliehusholdning3 775 606100,064,11,121,07,06,9
Aleneboende880 340100,063,92,869,54,915,7
Par uten hjemmeboende barn952 496100,053,40,740,50,84,6
Par med små barn (yngste barn 0-5 år)477 025100,084,11,71,024,011,2
Par med store barn (yngste barn 6-17 år)721 903100,074,30,82,217,15,5
Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år)36 248100,058,24,52,112,922,4
Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år)150 441100,062,11,33,125,28,4
Enfamiliehusholdning med voksne barn (yngste barn 18 år og over)557 153100,072,31,111,28,37,1
Flerfamiliehusholdninger229 370100,061,31,818,67,510,8
Flerfamiliehusholdning med barn (yngste barn 0-17 år)101 370100,063,61,813,610,011,0
Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år128 000100,059,51,822,55,610,6
Ikke privathusholdning51 213100,023,81,457,01,616,1