Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)2001

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. april 2013 2011 Flest menn sysselsatt nesten overalt
16. januar 2003 2001 Tre av fire jobbar 100 timar eller meir årleg
28. november 2002 2001 Flest sysselsatte i Akershus og Sogn og Fjordane