92344_tabell_127266_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobbolig/hvert-10-aar
92344_tabell_127266
statistikk
2013-02-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Bygg, bolig og eiendom
no
true

Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)19. november 2011

Innhold

Bebodde boliger, etter type eierskap, bygningstype og bruksareal. 2011. Antall og prosent1
 I altAntallProsent
 Boligen eiesBoligen leiesI altBoligen eiesBoligen leies
 Selveier alene eller gjennom sameieGjennom borettslag eller aksjeselskapSelveier alene eller gjennom sameieGjennom borettslag eller aksjeselskap
1Som bebodde boliger regnes alle boliger med registrert bosatt i følge folkeregisteret
I alt2 205 1911 385 741316 767502 683100,0100,0100,0100,0
         
Bygningstype        
Enebolig1 166 721974 9315 463186 32752,970,41,737,1
Tomannsbolig201 865134 03811 91855 9099,29,73,811,1
Rekkehus, kjedehus og andre småhus260 860126 84176 40457 61511,89,224,111,5
Boligblokk500 938135 923217 729147 28622,79,868,729,3
Bygning for bofellesskap og annen bygningstype74 80714 0085 25355 5463,41,01,711,0
         
Bruksareal        
Under 30 kvm30 0925 7923 46220 8381,40,41,14,1
30-49 kvm130 07429 14329 81971 1125,92,19,414,1
50-79 kvm447 563134 885147 927164 75120,39,746,732,8
80-99 kvm254 032126 30964 79662 92711,59,120,512,5
100-139 kvm456 615327 84058 85869 91720,723,718,613,9
140-199 kvm494 102435 95310 04348 10622,431,53,29,6
200 kvm eller mer324 130294 87781528 43814,721,30,35,7
Uoppgitt68 58330 9421 04736 5943,12,20,37,3