92344_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobbolig/hvert-10-aar
92344_tabell
statistikk
2013-02-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Bygg, bolig og eiendom
no
true

Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)19. november 2011

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Bebodde boliger og bosatte i boligene, etter bygningstype. 2011fullscreen-iconBebodde boliger og bosatte i boligene, etter bygningstype. 2011excel-iconBebodde boliger og bosatte i boligene, etter bygningstype. 2011csv-iconBebodde boliger og bosatte i boligene, etter bygningstype. 2011
Tabell 2Bebodde boliger, etter antall rom og antall bosatte. 2011. Antall og prosentfullscreen-iconBebodde boliger, etter antall rom og antall bosatte. 2011. Antall og prosentexcel-iconBebodde boliger, etter antall rom og antall bosatte. 2011. Antall og prosentcsv-iconBebodde boliger, etter antall rom og antall bosatte. 2011. Antall og prosent
Tabell 3Bebodde boliger, etter bygningstype og antall rom. 2011. Antall og prosentfullscreen-iconBebodde boliger, etter bygningstype og antall rom. 2011. Antall og prosentexcel-iconBebodde boliger, etter bygningstype og antall rom. 2011. Antall og prosentcsv-iconBebodde boliger, etter bygningstype og antall rom. 2011. Antall og prosent
Tabell 4Bebodde boliger, etter bruksareal og antall bosatte. 2011. Antall og prosentfullscreen-iconBebodde boliger, etter bruksareal og antall bosatte. 2011. Antall og prosentexcel-iconBebodde boliger, etter bruksareal og antall bosatte. 2011. Antall og prosentcsv-iconBebodde boliger, etter bruksareal og antall bosatte. 2011. Antall og prosent
Tabell 5Bebodde boliger, etter type eierskap, bygningstype og bruksareal. 2011. Antall og prosentfullscreen-iconBebodde boliger, etter type eierskap, bygningstype og bruksareal. 2011. Antall og prosentexcel-iconBebodde boliger, etter type eierskap, bygningstype og bruksareal. 2011. Antall og prosentcsv-iconBebodde boliger, etter type eierskap, bygningstype og bruksareal. 2011. Antall og prosent
Tabell 6Boliger i alt og bebodde boliger, etter byggeår og bygningstype. 2011. Antall og prosentfullscreen-iconBoliger i alt og bebodde boliger, etter byggeår og bygningstype. 2011. Antall og prosentexcel-iconBoliger i alt og bebodde boliger, etter byggeår og bygningstype. 2011. Antall og prosentcsv-iconBoliger i alt og bebodde boliger, etter byggeår og bygningstype. 2011. Antall og prosent
Tabell 7Bebodde boliger, etter alder på eldste beboer, plassering i bygningen og heis. 2011. Antall og prosentfullscreen-iconBebodde boliger, etter alder på eldste beboer, plassering i bygningen og heis. 2011. Antall og prosentexcel-iconBebodde boliger, etter alder på eldste beboer, plassering i bygningen og heis. 2011. Antall og prosentcsv-iconBebodde boliger, etter alder på eldste beboer, plassering i bygningen og heis. 2011. Antall og prosent
Tabell 8Bebodde boliger og bosatte, etter bygningstype. 1980, 1990, 2001 og 2011fullscreen-iconBebodde boliger og bosatte, etter bygningstype. 1980, 1990, 2001 og 2011excel-iconBebodde boliger og bosatte, etter bygningstype. 1980, 1990, 2001 og 2011csv-iconBebodde boliger og bosatte, etter bygningstype. 1980, 1990, 2001 og 2011
Tabell 9Personer i privathusholdninger, etter alder og indikatorer på boligstandard. 2011. Prosentfullscreen-iconPersoner i privathusholdninger, etter alder og indikatorer på boligstandard. 2011. Prosentexcel-iconPersoner i privathusholdninger, etter alder og indikatorer på boligstandard. 2011. Prosentcsv-iconPersoner i privathusholdninger, etter alder og indikatorer på boligstandard. 2011. Prosent
Tabell 10Bebodde boliger, etter bygningstype, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosentfullscreen-iconBebodde boliger, etter bygningstype, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosentexcel-iconBebodde boliger, etter bygningstype, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosentcsv-iconBebodde boliger, etter bygningstype, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosent
Tabell 11Bebodde boliger, etter bruksareal per beboer, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosentfullscreen-iconBebodde boliger, etter bruksareal per beboer, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosentexcel-iconBebodde boliger, etter bruksareal per beboer, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosentcsv-iconBebodde boliger, etter bruksareal per beboer, fylke, kommune og bydel. 2011. Prosent
Tabell 12Bebodde boliger, etter fylke og kommune. 1980, 1990, 2001 og 2011fullscreen-iconBebodde boliger, etter fylke og kommune. 1980, 1990, 2001 og 2011excel-iconBebodde boliger, etter fylke og kommune. 1980, 1990, 2001 og 2011csv-iconBebodde boliger, etter fylke og kommune. 1980, 1990, 2001 og 2011

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken