92344_tabell_127262_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobbolig/hvert-10-aar
92344_tabell_127262
statistikk
2013-02-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Bygg, bolig og eiendom
no
true

Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)19. november 2011

Innhold

Bebodde boliger, etter bruksareal og antall bosatte. 2011. Antall og prosent1
Antall bosatteI altBruksareal
Under 50 kvm50-99 kvm100-139 kvm140-199 kvm200 kvm eller merUoppgitt
1Som bebodde boliger regnes alle boliger med registrert bosatt i følge folkeregisteret
  Antall
I alt2 205 191160 166701 595456 615494 102324 13068 583
        
1 bosatt866 395123 203400 387143 663106 87552 56039 707
2 bosatte622 66324 419176 973147 811160 71798 23014 513
3 bosatte279 5796 80166 06768 16579 23153 0406 275
4 bosatte282 5113 72640 43966 91695 89970 5504 981
5 bosatte eller flere154 0432 01717 72930 06051 38049 7503 107
        
  Prosent
I alt1007,331,820,722,414,73,1
        
1 bosatt10014,246,216,612,36,14,6
2 bosatte1003,928,423,725,815,82,3
3 bosatte1002,423,624,428,319,02,2
4 bosatte1001,314,323,733,925,01,8
5 bosatte eller flere1001,311,519,533,432,32,0