98646_tabell_110051_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/aar
98646_tabell_110051
statistikk
2013-05-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false

Flyttinger2012

Innhold

Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting. Utvalgte kommuner
20122003 - 2012
InnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingNettoinnflytting
Oslo kommune28 69829 517-8192 857
Stavanger5 5117 028-1 517-4 452
Bergen9 6409 779-139-109
Trondheim8 2577 8673905 502
Tromsø2 8592 79168-216