Tabell

Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting. Utvalgte kommuner
20122003 - 2012
InnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingNettoinnflytting
Oslo kommune28 69829 517-8192 857
Stavanger5 5117 028-1 517-4 452
Bergen9 6409 779-139-109
Trondheim8 2577 8673905 502
Tromsø2 8592 79168-216