Tabell

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20202019 - 20202019 - 2020
Antall bosatte i tettsteder4 416 98148 3671,1
Antall bosatte i spredtbygde strøk940 251-8 872-0,9
 
Areal av tettsted (km²)2 218,0811,630,53
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 991110,6
Andel bosatte i tettsteder, prosent82,290,300,4
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo1 036 05916 5461,6
Bergen259 9582 8711,1
Stavanger/Sandnes228 2873 2671,5
Trondheim189 2712 9071,6
Fredrikstad/Sarpsborg116 3732 7512,4