Barn1. januar 2011

Statistikken publiseres fra 2012 sammen med Familier og husholdninger.

Innhold

Arkiv for Barn - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. april 2011 1. januar 2011 Ett av fire barn bor med bare én forelder
29. april 2010 1. januar 2010 Bare 57 prosent med gifte foreldre
30. april 2009 1. januar 2009 Hver fjerde i Norge er barn
29. april 2008 1. januar 2008 Færre barn bor med gifte foreldre
28. juni 2007 1. januar 2007 Tre av fire barn bodde med begge foreldrene
26. januar 2007 1. januar 2006 Færre barn bor med begge foreldrene
21. september 2006 1. januar 2005 En av tre 17-åringer bor med en forelder
9. september 2004 1. januar 2004 Tre av fire barn bor med begge foreldrene
21. august 2003 1. januar 2003 Fem av seks barn bor med søsken
6. november 2002 1. januar 2002 Bare 62 prosent med gifte foreldre
22. juni 2000 1. januar 2000 Norske barn bor med flere søsken
13. juli 1999 1. januar 1999 Tredobling av samboerbarn