245988
/befolkning/statistikker/adopsjon/aar
245988
Bunnrekord i utenlandsadopsjoner
statistikk
2016-06-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
adopsjon, Adopsjoner, utenlandsadopsjoner, stebarn, fosterbarn, landbakgrunn, adoptivforeldreBefolkning, Fødte og døde, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken viser adopsjoner: adopterte fra utlandet, stebarnsadopsjoner og fosterbarnsadopsjoner. i 2015 ble 354 barn adoptert, 132 av dem fra utlandet.

Adopsjoner2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bunnrekord i utenlandsadopsjoner

I 2015 ble det gjennomført 354 adopsjoner i Norge, 14 færre enn året før. Det er det minste registrerte adopsjonstallet siden 1960-årene da adopsjonsstatistikken ble laget første gang. Av de adopterte i 2015 var bare 132 utenlandsadopsjoner.

Adopsjoner
TotaltProsent
20152014 - 20152005 - 2015
Adopsjoner i alt354-3,8-60,2
Utenlandsadopsjoner132-7,0-81,3
Stebarn1601,315,9
Andre adopsjoner62-8,829,2
Utenlandsadopsjoner, utvalgte land
Kina12-25,0-94,2
Colombia2840,0-76,3
Sør-Korea8-61,9-93,6

Tallet på utenlandsadopterte har gått kraftig ned siden midten av 2000-tallet. Antall stebarnsadopsjoner har de siste fem årene derimot holdt seg mer stabilt på mellom 150 og 180 adopsjoner.

Flest adoptert fra Asia

Det er stadig færre barn som adopteres fra utlandet og får et nytt hjem i Norge. Det var flest utenlandsadopterte i 1998, da det var nærmere 800 slike adopsjoner. Siden 2005 har antallet gått ned med 81 prosent, fra 704 til 132. Bare mellom 2014 og 2015 var nedgangen 7 prosent.

I 2015 kom flest utenlandsadopterte fra Colombia: 28 barn. Totalt 49 barn ble adoptert fra Asia, og asiatene utgjør dermed 37 prosent av alle utenlandsadopterte. Av disse kom 14 fra Thailand og 12 fra Kina.

Fra Sør- og Mellom-Amerika ble det adoptert 41 barn, 31 prosent av alle utenlandsadopterte. 27 barn ble adoptert fra Afrika, 12 av dem fra Sør-Afrika.

Flest gutter adopteres fra utlandet

Kjønnsfordelingen viser 91 gutter og 41 jenter. Siden 2009 har det blitt adoptert flere gutter enn jenter fra utlandet, noe som har sammenheng med en kraftig nedgang i antallet jenter adoptert fra Kina. Åtte av ti utenlandsadopterte var under 5 år gamle, og 42 prosent var i aldersgruppen 0-2 år.

Stebarnsadopterte eldre enn utenlandsadopterte

De 160 stebarndsadopsjonene var på omtrent samme nivået som i 2014. Det var en liten overvekt av jenter. Stebarnsadopterte er betraktelig eldre enn utenlandsadopterte. Hele 76 prosent var i aldersgruppen 5 år eller eldre, mens tilsvarende andel blant utenlandsadopterte var 23 prosent. Bare 23 prosent av stebarnsadopterte var i aldersgruppen 0-2 år. Stort sett var dette adopsjoner av barn med norsk statsborgerskap, og tre av fire ble adoptert av stefar.

I tillegg ble 54 fosterbarn adoptert i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB