Personer bosatt i privathusholdninger etter husholdningstype. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. Ulike aldersgrupper. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Personer bosatt i privathusholdninger etter husholdningstype. Innvandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. Ulike aldersgrupper. 2016. Prosent
  Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med barn 0-17 år Mor/far med barn 0-17 år Enfamiliehusholdning med voksne barn 18 år og eldre Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdniger med barn 0-17 år
20-24 år              
Øvrige befolkningen 26 17 15 3 26 11 3
Polen 24 17 18 2 12 26 3
Litauen 28 19 14 2 8 27 2
Sverige 43 23 7 1 5 20 1
Danmark 45 16 8 1 6 23 1
Bosnia-Hercegovina 27 16 15 1 24 9 7
Kosovo 18 11 25 3 20 12 11
Pakistan 20 7 23 2 15 16 17
Afghanistan 40 7 13 3 5 28 4
Filipinene 50 11 13 2 8 12 3
Thailand 22 10 23 5 26 8 6
Syria 28 6 20 3 4 37 2
Vietnam 36 14 12 4 11 16 6
Eritrea 33 6 8 5 2 44 1
Somalia 33 4 18 11 6 22 6
               
25-34 år              
Øvrige befolkningen 21 21 36 3 10 7 3
Polen 17 19 37 2 1 24 1
Litauen 17 19 42 2 0 19 1
Sverige 33 28 25 2 1 10 1
Danmark 33 25 30 2 1 8 1
Bosnia-Hercegovina 21 19 37 2 9 7 6
Kosovo 12 10 48 4 7 6 13
Pakistan 12 10 45 3 3 8 19
Afghanistan 17 10 48 6 3 9 7
Filipinene 30 20 30 3 1 13 3
Thailand 10 25 43 5 5 5 6
Syria 28 8 37 3 1 22 2
Vietnam 15 13 39 6 5 10 11
Eritrea 34 8 21 8 0 28 1
Somalia 26 6 32 13 1 17 4
               
35-44 år              
Øvrige befolkningen 15 7 62 7 4 2 3
Polen 17 9 39 2 2 30 1
Litauen 18 10 43 3 3 22 1
Sverige 19 11 60 5 1 3 2
Danmark 20 10 60 5 1 3 2
Bosnia-Hercegovina 12 7 61 4 5 3 8
Kosovo 7 4 74 5 2 2 6
Pakistan 7 5 67 5 2 4 11
Afghanistan 10 2 67 9 3 4 4
Filipinene 8 16 58 7 2 5 4
Thailand 8 26 46 6 6 4 4
Syria 20 4 55 5 1 12 2
Vietnam 10 6 56 8 4 5 11
Eritrea 27 6 38 15 1 12 1
Somalia 20 4 43 17 1 12 3
               
45-54 år              
Øvrige befolkningen 17 17 36 5 20 3 2
Polen 21 16 14 2 8 38 1
Litauen 24 23 14 2 6 29 1
Sverige 20 18 41 6 11 3 2
Danmark 20 20 36 5 15 3 1
Bosnia-Hercegovina 12 20 31 3 25 6 4
Kosovo 8 8 49 4 21 5 6
Pakistan 8 6 47 4 14 8 13
Afghanistan 8 5 56 8 13 4 6
Filipinene 10 22 37 7 18 4 3
Thailand 12 38 22 4 15 6 3
Syria 17 5 52 5 8 11 2
Vietnam 12 11 44 5 17 6 5
Eritrea 27 6 38 13 8 7 2
Somalia 21 4 39 12 7 12 4
               
55-64 år              
Øvrige befolkningen 22 49 5 1 18 4 2
Polen 27 27 3 0 6 35 1
Litauen 30 30 2 0 5 31 2
Sverige 28 41 10 1 17 4 1
Danmark 25 45 7 1 17 4 1
Bosnia-Hercegovina 16 47 5 0 18 8 5
Kosovo 11 25 13 0 29 7 14
Pakistan 8 17 12 1 26 15 21
Afghanistan 15 9 27 2 27 9 10
Filipinene 16 37 6 1 28 8 3
Thailand 22 49 3 1 16 6 3
Syria 21 21 20 4 14 16 4
Vietnam 17 28 11 1 25 10 8
Eritrea 31 11 26 4 21 6 2
Somalia 27 6 27 5 16 14 6
               
65 år og eldre              
Øvrige befolkningen 34 55 0 0 5 4 1
Polen 38 39 1 0 7 13 2
Litauen 42 17 2 0 6 22 11
Sverige 34 54 1 0 5 4 1
Danmark 38 52 0 0 4 3 1
Bosnia-Hercegovina 32 46 0 0 6 10 6
Kosovo 29 33 3 0 11 10 14
Pakistan 12 30 3 0 16 16 24
Afghanistan 29 24 5 0 20 10 12
Filipinene 26 38 2 0 14 12 9
Thailand 29 47 0 0 7 11 5
Syria 18 38 7 1 17 13 6
Vietnam 22 36 1 0 14 14 13
Eritrea 36 27 8 0 16 10 4
Somalia 40 7 9 1 13 21 9

Kontakt