Tabell

Levendefødte, etter landbakgrunn. 2016
Landbakgrunn1I altNorskfødte med innvandrerforeldreNorskfødte med innvandrerforeldre, prosent
1Mors, eventuelt fars eller besteforeldrenes utenlandske fødeland
I alt58 89011 186100
Norge34 144--
Norden3 9115405
Vest-Europa unntatt Norden2 9255495
EU-land i Sentral- og Øst-Europa4 0403 10628
Øst-Europa unntatt EU-land1 7431 0489
Afrika3 4172 53823
Asia med Tyrkia6 3823 17628
Sør- og Mellom-Amerika1 0701762
Nord-Amerika og Oseania1 113530
Uoppgitt145--