Økonomiske analyser, 2/2015

Innvandrere som utvandrer igjen

Publisert:

Ikke alle innvandrere som kommer til Norge, blir boende i landet. En del utvandrer igjen, og i noen innvandrergrupper er det ganske mange som utvandrer. Det er særlig stor utvandring blant innvandrere som har vært kort tid i Norge og som opprinnelig kommer fra andre rike land. Økonomiske konjunkturer i Norge og i utlandet bidrar til at utvandringsfrekvenser endres over tid.

Åpne og les artikkelen i PDF (671 KB)

Kontakt