Tillit til det politiske systemet. Innvandrere i alt og etter opprinnelsesland. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Tillit til det politiske systemet. Innvandrere i alt og etter opprinnelsesland. Prosent og gjennomsnitt1
  Innvandrere
  I alt Polen Bosnia-Hercegovina Kosovo Tyrkia Irak Iran Afghanistan Pakistan Sri Lanka Vietnam Eritrea Somalia
1Tillit er målt på en skala fra 0 til 10. Tilliten er gruppert som liten (0-4), middels (5-7) og stor (8-10).
Liten tillit 15 15 15 20 20 14 17 11 14 9 13 4 17
Middels tillit 45 57 44 41 47 36 41 39 40 48 43 28 32
Stor tillit 41 28 41 39 34 50 42 51 46 43 44 69 52
Gjennomsnitt 6,6 6,2 6,6 6,3 6,1 7,1 6,5 7,2 6,8 6,9 6,8 8,0 7,1
Antall personer 4 018 325 337 349 329 335 383 332 334 375 287 300 332

Faktaside

Kontakt