Tillit til andre mennesker. Norskfødte med innvandrerforeldre i alt og etter landbakgrunn. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Tillit til andre mennesker. Norskfødte med innvandrerforeldre i alt og etter landbakgrunn. Prosent og gjennomsnitt1
  Norskfødte med innvandrerforeldre
  I alt Tyrkia Pakistan Sri Lanka Vietnam
1Tillit er målt på en skala fra 0 til 10. Tilliten er gruppert som liten (0-4), middels (5-7) og stor (8-10).
Liten tillit 18 24 22 14 9
Middels tillit 53 54 50 49 60
Stor tillit 29 23 27 36 32
Gjennomsnitt 6,1 5,6 5,9 6,6 6,5
Antall personer 1 025 253 247 260 265

Faktaside

Kontakt