Tillit til andre mennesker. Innvandrere i alt og etter opprinnelsesland. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Tillit til andre mennesker. Innvandrere i alt og etter opprinnelsesland. Prosent og gjennomsnitt1
  Innvandrere
  I alt Polen Bosnia-Hercegovina Kosovo Tyrkia Irak Iran Afghanistan Pakistan Sri Lanka Vietnam Eritrea Somalia
1Tillit er målt på en skala fra 0 til 10. Tilliten er gruppert som liten (0-4), middels (5-7) og stor (8-10).
Liten tillit 22 31 15 16 25 20 17 19 19 8 15 12 17
Middels tillit 54 54 51 59 57 52 53 55 51 38 60 65 50
Stor tillit 25 15 34 26 18 28 30 26 30 54 25 23 33
Gjennomsnitt 5,7 5,0 6,3 6,1 5,5 5,9 6,1 5,9 6,1 7,4 5,9 6,0 6,2
Antall personer 4 286 365 349 369 346 343 392 340 345 379 328 379 351

Faktaside

Kontakt