Sysselsatte innvandrere 15-74 år fra Irak og Syria, etter botid. 2009-2014. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte innvandrere 15-74 år fra Irak og Syria, etter botid. 2009-2014. Prosent
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
1Beregningsgrunnlaget for Syria, botid under 4 år er årlig om lag 200 personer fram til 2012, for å stige til 3 000 i 2014. Om lag 2 600 av disse hadde kommet de to siste årene. For botid 4-6 år er beregningsgrunnlaget om lag 200 i perioden 2009-2014. Antall syrere med botid lenger enn 6 år øker fra 600 i 2009 til 1 100 i 2014. Tallgrunnlaget for Irak er høyere enn 2 000 i alle celler. Dermed bygger disse sysselsettingstallene for Syria på et spinklere enn tallene for Irak i tabellen, særlig for botid 4-6 år, og botid under 4 år fram til 2012.
Land/Botid            
Irak            
I alt 43 41 42 42 43 45
Under 4 år 25 27 29 30 29 35
4-6 år 41 41 39 41 40 40
Mer enn 6 år 47 45 45 45 45 46
Syria1            
I alt 43 42 43 41 34 26
Under 4 år 33 28 29 26 20 16
4-6 år 49 51 51 43 48 42
Mer enn 6 år 44 45 46 47 48 50

Faktaside

Kontakt