Tabell

Sysselsatte innvandrere 15-74 år fra Irak og Syria, etter botid. 2009-2014. Prosent
 200920102011201220132014
1Beregningsgrunnlaget for Syria, botid under 4 år er årlig om lag 200 personer fram til 2012, for å stige til 3 000 i 2014. Om lag 2 600 av disse hadde kommet de to siste årene. For botid 4-6 år er beregningsgrunnlaget om lag 200 i perioden 2009-2014. Antall syrere med botid lenger enn 6 år øker fra 600 i 2009 til 1 100 i 2014. Tallgrunnlaget for Irak er høyere enn 2 000 i alle celler. Dermed bygger disse sysselsettingstallene for Syria på et spinklere enn tallene for Irak i tabellen, særlig for botid 4-6 år, og botid under 4 år fram til 2012.
Land/Botid      
Irak      
I alt434142424345
Under 4 år252729302935
4-6 år414139414040
Mer enn 6 år474545454546
Syria1      
I alt434243413426
Under 4 år332829262016
4-6 år495151434842
Mer enn 6 år444546474850