Utdanning blant innvandrere i alderen 25-49 år med oppgitt utdanning. Syria, Bosnia-Hercegovinia og Irak, målt noen år etter ankomst. Prosent

Tilbake til artikkelen

Utdanning blant innvandrere i alderen 25-49 år med oppgitt utdanning. Syria, Bosnia-Hercegovinia og Irak, målt noen år etter ankomst. Prosent
  I alt Grunnskole Videregående skole Universitets- og høyskolenivå
  Kort Lang
1Andel med uoppgitt (eller ingen) utdanning 38 prosent.
2Andel med uoppgitt (eller ingen) utdanning 10 prosent.
3Andel med uoppgitt (eller ingen) utdanning 20 prosent.
Syria 1.10.2014          
Begge kjønn1 100 46 24 20 10
Menn 100 48 23 18 11
Kvinner 100 41 25 25 10
           
Bosnia-Hercegovinia 1.10.1994          
Begge kjønn2 100 14 48 28 10
Menn 100 11 50 28 11
Kvinner 100 17 46 28 10
           
Irak 1.10.2002          
Begge kjønn3 100 40 26 26 8
Menn 100 40 26 26 8
Kvinner 100 43 25 26 7

Faktaside

Kontakt