Tabell

Utdanning blant innvandrere i alderen 25-49 år med oppgitt utdanning. Syria, Bosnia-Hercegovinia og Irak, målt noen år etter ankomst. Prosent
 I altGrunnskoleVideregående skoleUniversitets- og høyskolenivå
 KortLang
1Andel med uoppgitt (eller ingen) utdanning 38 prosent.
2Andel med uoppgitt (eller ingen) utdanning 10 prosent.
3Andel med uoppgitt (eller ingen) utdanning 20 prosent.
Syria 1.10.2014     
Begge kjønn110046242010
Menn10048231811
Kvinner10041252510
      
Bosnia-Hercegovinia 1.10.1994     
Begge kjønn210014482810
Menn10011502811
Kvinner10017462810
      
Irak 1.10.2002     
Begge kjønn31004026268
Menn1004026268
Kvinner1004325267