På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Antall og andel innvandrere og flyktninger 2015

Tilbake til artikkelen

Antall og andel innvandrere og flyktninger 2015
  Antall Herav flyktninger Andel av befolkningen
  Innvandrere Flyktninger
      Prosent
Innvandrere – født i utlandet – to utenlandsfødte foreldre – fire utenlandsfødte besteforeldre 669 380 188 130 13,0 3,6
Norskfødte med innvandrerforeldre – født i Norge – to utenlandsfødte foreldre – fire utenlandsfødte besteforeldre – "etterkommere", "andregenerasjon" 135 583 55 151 2,6 1,1

Faktaside

Kontakt