Antall og andel innvandrere og flyktninger 2015

Tilbake til artikkelen

Antall og andel innvandrere og flyktninger 2015
  Antall Herav flyktninger Andel av befolkningen
  Innvandrere Flyktninger
      Prosent
Innvandrere – født i utlandet – to utenlandsfødte foreldre – fire utenlandsfødte besteforeldre 669 380 188 130 13,0 3,6
Norskfødte med innvandrerforeldre – født i Norge – to utenlandsfødte foreldre – fire utenlandsfødte besteforeldre – "etterkommere", "andregenerasjon" 135 583 55 151 2,6 1,1

Faktaside

Kontakt