Tabell

Antall og andel innvandrere og flyktninger 2015
 AntallHerav flyktningerAndel av befolkningen
 InnvandrereFlyktninger
   Prosent
Innvandrere – født i utlandet – to utenlandsfødte foreldre – fire utenlandsfødte besteforeldre669 380188 13013,03,6
Norskfødte med innvandrerforeldre – født i Norge – to utenlandsfødte foreldre – fire utenlandsfødte besteforeldre – "etterkommere", "andregenerasjon"135 58355 1512,61,1