Polsk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2017. Absolutte tall.

Tilbake til artikkelen

Polsk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2017. Absolutte tall.
  Familieinnvandring i alt Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening og alder på familieinnvandreren Total ektefelle innvandring (etablering + gjenforening av ektefeller). Inkludert samboere
  Fam.etablering i alt Øvrig befolkning Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Uoppgitt Gjenforening i alt Familieinnvandreren er 17 år og yngre Familieinnvandreren er 18 år og eldre
I alt, 1990-2017 32 183 3 968 1 587 2 354 19 8 28 215 16 257 11 958 8 368
1990 258 158 139 19 - - 100 61 39 168
1991 270 162 149 13 - - 108 74 34 174
1992 282 166 142 24 - - 116 80 36 176
1993 203 125 115 9 1 - 78 58 20 134
1994 184 119 97 21 1 - 65 42 23 125
1995 171 99 86 13 - - 72 48 24 105
1996 144 63 49 14 - - 81 41 40 68
1997 162 87 66 21 - - 75 37 38 95
1998 137 61 50 10 1 - 76 43 33 72
1999 148 84 60 24 - - 64 34 30 99
2000 141 80 67 12 1 - 61 27 34 91
2001 178 99 72 26 1 - 79 46 33 122
2002 261 120 89 29 2 - 141 75 66 167
2003 227 104 84 20 - - 123 71 52 150
2004 313 92 68 23 1 - 221 130 91 175
2005 549 77 50 25 2 - 472 283 189 252
2006 1 357 73 34 37 2 - 1 284 738 546 593
2007 2 576 110 41 66 1 2 2 466 1 388 1 078 1 146
2008 3 694 131 30 98 2 1 3 563 1 951 1 612 1 663
2009 2 849 218 16 200 - 2 2 631 1 633 998 927
2010 2 687 225 16 209 - - 2 462 1 481 981 302
2011 2 492 193 13 178 - 2 2 299 1 307 992 205
2012 2 573 228 11 216 - 1 2 345 1 317 1 028 234
2013 2 789 263 7 254 2 - 2 526 1 425 1 101 269
2014 2 634 287 11 275 1 - 2 347 1 325 1 022 294
2015 2 322 216 9 207 - - 2 106 1 215 891 224
2016 1 475 191 13 177 1 - 1 284 752 532 197
2017 1 107 137 3 134 - - 970 575 395 141

Faktaside

Kontakt