Færre og færre gifter seg

Publisert:

Ikkje sidan 2006 har så få inngått ekteskap. 22 100 par gifte seg i 2017, medan 9 800 par skilde seg.

Tala for inngåtte ekteskap har minka gradvis frå 2008, med unntak av 2012, syner ekteskapsstatistikken. Men tala var endå lågare i perioden  1983–1995. Det var 500 fleire par som skilde seg i 2017 enn det var året før.

Samstundes var det vel 400 færre par som gifte seg i 2017 enn  i 2016. Alle fylka, bortsett frå Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Troms, hadde ein svak nedgang i talet på inngåtte ekteskap.

Flest likekjønna par gifte seg i hovudstaden

Det var over 330 likekjønna par som gifte seg i 2017. 119 ekteskap var mellom menn og 214 var mellom kvinner. Av desse var det flest som gifte seg i Oslo, 37 prosent, men det var óg mange i Akershus, 12 prosent. Talet på vigslar mellom kvinner har stige kvart år sidan lovendringa som tillet likekjønna ekteskap kom. Det var i fjor 20 prosent fleire slike vigslar enn i 2009 då den nye paragrafen trådte i kraft. Talet på vigslar mellom menn har auka noko mindre, med 13 prosent.

Figur 1. Inngåtte ekteskap, skilsmisser og separasjonar

Ekteskap Skilsmisser Separasjoner
1975 25898 5406 6943
1976 25389 5648 7237
1977 24022 5912 7497
1978 23690 6063 7486
1979 23055 6441 8271
1980 22230 6466 8641
1981 22271 6937 9183
1982 21706 6973 9843
1983 20803 7472 9942
1984 20537 7781 10079
1985 20221 8090 10193
1986 19873 7813 10117
1987 20285 8342 10616
1988 20806 8689 11307
1989 19950 9163 12480
1990 21123 10055 12825
1991 19065 10164 12350
1992 18627 10106 12146
1993 18897 10805 11928
1994 19999 10795 11883
1995 21079 10184 11975
1996 22605 9839 11142
1997 23050 9827 11487
1998 22464 9227 11607
1999 23600 9147 11912
2000 25510 10083 12940
2001 23152 10338 12810
2002 24252 10494 13076
2003 22565 10807 12820
2004 22546 11092 13249
2005 22584 11102 12818
2006 21948 10658 12212
2007 23738 10330 11483
2008 25349 10216 11836
2009 24582 10308 12017
2010 23577 10311 11800
2011 23135 10261 11294
2012 24346 9929 11094
2013 23410 9736 10912
2014 22887 9556 10824
2015 22738 9306 10507
2016 22537 9345 10842
2017 22111 9848 10594

Figur 2. Inngåtte partnerskap. 1993-2008. Inngåtte ekteskap mellom same kjønn. 2009-2017

Menn Kvinner
1993 (august-desember) 115 41
1994 86 47
1995 64 34
1996 80 47
1997 74 43
1998 71 44
1999 82 62
2000 78 76
2001 108 77
2002 105 78
2003 116 88
2004 107 85
2005 97 95
2006 102 125
2007 110 157
2008 90 134
2009 105 178
2010 97 167
2011 93 166
2012 102 167
2013 90 162
2014 106 163
2015 113 187
2016 121 157
2017 119 214

Kontakt