Færre er blitt norske statsborgere

Publisert:

I 2018 fikk 10 300 personer norsk statsborgerskap, som er over 50 prosent færre enn i 2017. Statsborgere fra Asia hadde den største nedgangen i absolutte tall: 6 300 færre enn året før.

Somaliere utgjorde med omtrent 1 900 nye statsborgerskap den største gruppen som fikk norsk statsborgerskap i 2018. Deretter fulgte eritreere med omtrent 1 100 og irakere med 600 tildelinger.

Figur 1. De ti største gruppene med overgang til norsk statsborgerskap 2017 og 2018

2017 2018
Sverige 257 209
Thailand 1666 300
Russland 464 351
Iran 626 365
Filippinene 1389 410
Pakistan 592 437
Afghanistan 1264 448
Irak 1175 602
Eritrea 2971 1089
Somalia 1746 1879

Somaliere var den eneste store gruppen med moderat økning. Ellers var det nedgang for alle andre statsborgerskapsgrupper. Den største nedgangen opplevde statsborgere fra Eritrea ifølge statistikken om overgang til norsk statsborgerskap.

Store variasjoner fra år til år

Antallet skifter til norsk statsborgerskap har økt i årene fra 1977 til 2018, men med store variasjoner i løpet av denne perioden. Nedgangen i 2018 er den største endringen vi har sett fra ett år til det neste. 

Svigninger i tallene fra år til år er svært avhengig av endringer i regelverk, søknadsmengde og saksbehandlingskapasitet og -tid i Utlendingsdirektoratet.

Figur 2

Figur 2. Overganger til norsk statsborgerskap og endringer fra ett år til det neste , 1977-2018

Litt flere kvinner enn menn

I perioden 1978-1996 var det flest menn som fikk innvilget norsk statsborgerskap, og i 1997 og 1998 var det omtrent like mange av hvert kjønn. Siden 1999 har flere kvinner enn menn fått norsk statsborgerskap.

I 2017 var 56 prosent av de nyutnevnte statsborgerne kvinner, mens tilsvarende tall i 2018 var 51 prosent.

Fordelingen på kjønn varierer mye mellom de opprinnelige statsborgerskapene: Det var mer enn tre ganger flere kvinner enn menn blant tidligere statsborgere fra Brasil, Ukraina og Thailand. På den annen side var Sudan og Afghanistan to av de gruppene med minst andel kvinner som fikk norsk statsborgerskap.

Figur 3. Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn, 1977-2018

Kvinner Menn
1977 1209 1004
1978 1212 1289
1979 1099 1143
1980 1317 1363
1981 1209 1232
1982 1501 1594
1983 860 894
1984 1260 1538
1985 1379 1472
1986 1163 1323
1987 1135 1237
1988 1592 1772
1989 2199 2423
1990 2247 2510
1991 2364 2691
1992 2401 2731
1993 2584 2954
1994 3691 5087
1995 5038 6740
1996 5639 6598
1997 6022 6015
1998 4616 4628
1999 4049 3939
2000 4938 4579
2001 5885 4953
2002 4996 4045
2003 4426 3441
2004 4457 3697
2005 6566 6089
2006 6264 5691
2007 8140 6737
2008 5622 4690
2009 6299 5143
2010 6212 5691
2011 7619 6667
2012 6597 5787
2013 7107 6116
2014 8420 6916
2015 6653 5779
2016 7436 6276
2017 12183 9465
2018 5262 5006

34 prosent under 18 år

I perioden 1978-1982 var det flest personer under 18 år som fikk norsk statsborgerskap. Denne aldersgruppen har stått for over 40 prosent av alle statsborgerskapsskifter fra 1977-1996, men andelen har gått noe ned i de siste årene og var 34 prosent i 2018. I denne aldersgruppen utgjør somaliere 47 prosent av dem som blir norske borgere, mens pakistanere utgjør 18 prosent.

Figur 4. Overgang til norsk statsborgerskap etter alder, 1977-2018

År 0-17 år 18 år eller eldre
1977 1039 1174
1978 1260 1241
1979 1258 984
1980 1625 1055
1981 1309 1132
1982 1705 1390
1983 816 938
1984 1220 1578
1985 1276 1575
1986 1189 1297
1987 1094 1278
1988 1498 1866
1989 2117 2505
1990 2198 2559
1991 2248 2807
1992 2200 2932
1993 2268 3270
1994 3493 5285
1995 4687 7091
1996 4981 7256
1997 4738 7299
1998 3780 5464
1999 3513 4475
2000 3742 5775
2001 3854 6984
2002 3074 5967
2003 2663 5204
2004 2928 5226
2005 4808 7847
2006 4765 7190
2007 5103 9774
2008 3240 7072
2009 3732 7710
2010 4231 7672
2011 4776 9510
2012 4747 7637
2013 4836 8387
2014 4757 10579
2015 3457 8975
2016 4073 9639
2017 6311 15337
2018 3503 6765

 

Faktaside

Kontakt