Netto utvalgsstørrelse, LKI 2016

Tilbake til artikkelen

Netto utvalgsstørrelse, LKI 2016
  Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
  I alt Tyrkia Pakistan Sri Lanka Vietnam I alt Tyrkia Pakistan Sri Lanka Vietnam
16-74 år 2 846 712 743 628 763 .. .. .. .. ..
16-39 år 586 170 153 115 148 1 046 259 260 261 266
Gift, samboende, forlovet eller kjæreste, 16-39 år (Figur 1) 451 129 123 85 114 426 135 115 49 127
Gifte og forlovede, 16-39 år (Figur 2) 383 115 108 78 82 207 81 83 14 29

Faktaside

Kontakt