Andel som mener det er svært viktig og ganske viktig for et lykkelig ekteskap å ... Innvandrere (16-74 år) og norskfødte med innvandrerforeldre (16-39 år) fra fire land etter landbakgrunn. 2016

Tilbake til artikkelen

Andel som mener det er svært viktig og ganske viktig for et lykkelig ekteskap å ... Innvandrere (16-74 år) og norskfødte med innvandrerforeldre (16-39 år) fra fire land etter landbakgrunn. 2016
  Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
  I alt Tyrkia Pakistan Sri Lanka Vietnam I alt Tyrkia Pakistan Sri Lanka Vietnam
... ha samme sosiale bakgrunn 67 67 59 72 76 49 57 53 47 38
... ha samme religiøse tro 66 56 83 53 57 57 61 77 30 23
... ha samme politiske innstilling 33 36 29 27 43 22 28 19 24 25
... bo adskilt fra svigerforeldre 57 66 49 52 64 51 65 47 48 51
... dele husarbeidet 90 89 89 96 90 92 89 92 93 93
... ha barn 91 86 93 95 88 77 81 80 73 68
... ha samme landbakgrunn 49 43 49 63 46 28 37 33 28 8

Faktaside

Kontakt