Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Største land. 2016 og 2006

Tilbake til artikkelen

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Største land. 2016 og 2006
Land 2016 2006
Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre I alt LKI -M12 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre I alt LKI -M12
1LKI: Land som var med i LKI.
2M: Land i LKI med muslimsk flertall.
3Kosovo var del av Serbia og Montenegro i 2006.
Polen 95 724 10 001 105 725 LKI 10 938 926 11 864  
Litauen 37 376 4 250 41 626   1 903 44 1 947  
Somalia 28 300 11 800 40 100 LKI - M 13 712 4 303 18 015 LKI-M
Sverige 37 134 2 821 39 955   22 472 1 017 23 489  
Pakistan 19 571 16 455 36 026 LKI - M 15 482 12 193 27 675 LKI-M
Irak 22 154 9 336 31 490 LKI - M 16 494 3 583 20 076 LKI-M
Tyskland 24 909 2 861 27 770   12 035 865 12 900  
Vietnam 13 608 8 755 22 363 LKI 12 245 6 088 18 333 LKI
Filippinene 19 776 2 169 21 945   7 556 1 005 8 561  
Danmark 19 827 1 935 21 762   17 779 1 400 19 179  
Eritrea 17 592 3 109 20 701 LKI 1 947 706 2 653  
Iran 16 462 3 999 20 461 LKI - M 12 148 2 214 14 362 LKI-M
Russland 17 058 2 954 20 012   9 813 538 10 351  
Thailand 17 518 806 18 324   7 553 235 7 788  
Tyrkia 11 142 6 728 17 870 LKI - M 9 337 4 747 14 084 LKI-M
Afghanistan 14 233 3 286 17 519 LKI - M 5 956 583 6 539  
Bosnia-Hercegovina 13 474 3 928 17 402 LKI - M 12 718 2 104 14 822 LKI-M
Storbritannia 14 475 972 15 447   10 429 602 11 031  
Sri Lanka 9 092 6 111 15 203 LKI 8 104 4 456 12 560 LKI
Kosovo3 9 896 5 063 14 959 LKI - M        

Kontakt