Statistikkområde

Befolkning: Barn, familier og husholdninger

Alt innhold for delområdet barn, familier og husholdninger

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Halvparten av fedrene vil ha lengre kvote

  Samfunnsspeilet 2003/5

  Lengre fedrekvote er populært blant fedre som jobber i det offentlige og blant dem som har partnere med høy utdanning eller inntekt.

  Artikkel
 • Tid er viktig når barn blir født - om ulik bruk av lønnet fødselspermisjon

  Samfunnsspeilet 2003/5

  Majoriteten av norske kvinner har opparbeidet seg rett til lønnet fødselspermisjon, men noen grupper skiller seg ut som større brukere enn andre.

  Artikkel
 • Befolkning

  Samfunnsspeilet 2003/4

  Artikkel
 • Samlivsbrudd

  Samfunnsspeilet 2003/3

  Landets klart høyeste skilsmisserate finner vi i Oslo, der den gjennomsnittlige skilsmisseraten var på 17 i perioden 1997-2001.

  Artikkel
 • Heller jeg enn vi?

  Samfunnsspeilet 2003/3

  Gruppen enslige, det vil si dem som lever uten ektefelle eller samboer, har økt kraftig gjennom de siste tiårene.

  Artikkel
 • Flere barn bor med far - mot et vendepunkt?

  Samfunnsspeilet 2003/3

  Står vi overfor en ny utvikling? Kan det mulige vendepunktet knyttes til nye permisjonsordningene med fedrekvote og lettere adgang til felles foreldreansvar for samboerfedre?

  Artikkel
 • Helsesvake partnere mindre populære

  Samfunnsspeilet 2003/3

  Ektefolk har bedre helse enn enslige og skilte, noe som kan skyldes at de som har dårlig helse, har lavere sannsynlighet for å bli gift og større sannsynlighet for å bli skilt.

  Artikkel
 • Dagligdags og uutforsket

  Samfunnsspeilet 2003/1

  Annenhver av oss har egen erfaring fra samboerskap. Langt færre, knapt hver femte, er samboere her og nå. De fleste av dagens samboerskap er ekteskapsliknende i betydningen av at de enten har vart i to år eller at det er felles barn med i...

  Artikkel
 • Store endringer i småbarnsforeldres dagligliv

  Samfunnsspeilet 2002/4-5

  Småbarnsforeldre bruker mer tid til yrkes- og familiearbeid og mindre tid til fritidsaktiviteter enn folk i andre familiefaser. De siste tiårene har mødre redusert husholdsarbeidet betydelig og økt tiden til yrkesarbeid, mens fedre har fo...

  Artikkel
 • Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere - hvem er mest stabile?

  Samfunnsspeilet 2002/3

  Lesbiske par utgjør en stadig større andel av par som inngår registrert partnerskap.

  Artikkel
 • Samboere med felles barn

  Økonomiske analyser 3/2002

  Åtte prosent av dem som var samboere med felles barn ved inngangen til 1999, giftet seg i løpet av året,mens seks prosent flyttet fra hverandre. Samboerpar med felles barn består for det meste av familier somfortsatt er i småbarnsfasen.

  Artikkel
 • Oppdatert statistikk om barn og unge

  Artikkel
 • "Halve Norge" har sagt ja

  Samfunnsspeilet 2002/1

  Om lag 1 757 000 nordmenn hadde inngått ekteskap per 1. januar 2000, dette utgjør om lag 50 prosent av den voksne befolkningen.

  Artikkel
 • Finnene skiller seg hyppigst

  Samfunnsspeilet 2002/1

  Finland topper Europa-listen over skilsmisser per 1 000 gifte.

  Artikkel
 • Finnene skiller seg hyppigst

  Artikkel