284958_tabell_297250_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297250
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
 
Totalt6 82743 7907 27315 179
 
Ikke-finansielle foretak2685 507615835
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv...975
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...311
Private aksjeselskaper mv.2655 462605822
Personlige foretak..2....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål23127
Finansielle foretak2666 5853412 106
Norges Bank0000
Banker195391557
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper........
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond1812 210187520
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..38..1
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring223 158641 379
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4254870139
Skadeforsikringsselskaper292410
Offentlig forvaltning4 28514 9354 1547 488
Statsforvaltningen4 28414 6124 1537 487
Kommuneforvaltningen..322..1
Ideelle organisasjoner59172530
Husholdninger2211 763260514
Personlig næringsdrivende..1....
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2211 762260514
Utlandet1 62613 5761 8734 089
Ufordelt1565067116