284958_tabell_297249_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell_297249
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
 
Totalt6 82743 7907 27315 179
 
Ikke-finansielle foretak6 40130 0007 10012 957
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 02112 8255 83711 379
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...586....
Private aksjeselskaper mv.38016 5891 2641 578
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak..12 505..2 000
Norges Bank0000
Banker..390....
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper..7 330....
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..392....
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper..4 394..2 000
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet4261 285173223