143822
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
143822
Forpliktelsene for innskuddsbaserte tjenestepensjoner øker
statistikk
2012-12-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Tjenestepensjoner2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forpliktelsene for innskuddsbaserte tjenestepensjoner øker

Forpliktelsene til innskuddsbaserte tjenestepensjoner økte med 29,1 prosent fra 2010 til 2011. Hovedårsaken til økningen er at flere foretak går over fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte tjenestepensjoner.

Totale pensjonsforpliktelser økte med 7,2 prosent, fra 1 152 milliarder kroner i 2010 til 1 236 milliarder kroner i 2011. Størst økning i forpliktelsene hadde innskuddsbaserte ordninger, med en økning på 29,1 prosent.

De totale premieinnbetalingene for tjenestepensjonene økte med 6,2 prosent i den samme perioden, og endte på 82,3 milliarder kroner. Størst økning var det i offentlige tjenestepensjonsordninger i livsforsikringsselskaper, med 11 prosent økning. For de private tjenestepensjonsordningene var det klart høyest vekst i innskuddsbaserte ordninger, med en økning på 10,5 prosent fra 2010 til 2011.

De totale pensjonsutbetalingene økte med 8,2 prosent, og endte på 51, 3 milliarder kroner i 2011. Statens pensjonskasse står for over 40 prosent av utbetalingene.

Pensjonsutbetalinger fordelt på pensjonskasser, livsforsikring og Statens pensjonskasse. 2011. Prosent

Definisjoner

Offentlige tjenestepensjoner

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget - uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Det er hovedtariffavtalen mellom Kommunenes sentralforbud (KS)/staten og de berørte lønnstakerorganisasjonene som regulerer hvordan pensjonsordningen i kommunene/staten skal innrettes. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner

Private tjenestepensjoner er basert på nettopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er med andre ord ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen. Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn, enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB