143824
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
143824
Økning i pensjonsutbetalinger<sup>1</sup>
statistikk
2011-12-20T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Tjenestepensjoner2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i pensjonsutbetalinger1

Pensjonsutbetalingene for tjenestepensjonene var på 47 milliarder kroner i 2010, en økning på 7,4 prosent i forhold til 2009. Den største økningen i utbetalingene hadde livsforsikringsselskapene, med en oppgang på 7,6 prosent i samme periode.

Utbetalinger 2010

De totale premieinntektene for tjenestepensjonene økte med 3,9 prosent fra 2009 til 2010. Hovedårsaken var at livsforsikringsselskapene hadde en økning i premieinntektene på 4,6 prosent.

Pensjonsforpliktelsene økte med 7,8 prosent, fra 1 069 milliarder kroner i 2009 til 1 152 milliarder kroner i 2010. Også her hadde livsforsikringsselskapene størst økning, med en oppgang på 9,5 prosent fra 2009 til 2010.

Definisjoner

Offentlige tjenestepensjoner

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, uavhengig av nivået av ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Det er hovedtariffavtalen mellom Kommunenes Sentralforbud (KS)/staten og de berørte lønnstakerorganisasjonene, som regulerer hvordan pensjonsordningen i kommunene/staten skal innrettes. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner

Private tjenestepensjoner er basert på nettopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er med andre ord ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen. Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn, enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

1 Rettet 20. desember 2011 kl. 1200.
 

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB