253434_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/renter/maaned
253434
Fortsatt lavere boligrente
statistikk
2016-08-17T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
renter, Renter i banker og kredittforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasse, niborFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false
Utlånsrenta på utestående boliglån falt med 0,04 prosentpoeng i juni 2016, mens utlånsrenta på nye boliglån til husholdningene var omtrent uendret. Bankenes utlånsmarginer på boliglån falt i samme periode.

Renter i banker og kredittforetakjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Fortsatt lavere boligrente

Utlånsrenta på utestående boliglån falt med 0,04 prosentpoeng i juni 2016, mens utlånsrenta på nye boliglån til husholdningene var omtrent uendret. Bankenes utlånsmarginer på boliglån falt i samme periode.

Banker og kredittforetaks renter til husholdninger1
Juni 2016Mai 2016Månedsendring
1Banker og kredittforetak i månedsutvalget
Renter, nye utlån
Totale utlån med pant i bolig til husholdninger2,372,370,00
Totale utlån med pant i bolig, flytende rente2,372,370,00
Totale utlån med pant i bolig, fast rente2,262,27-0,01
 
Renter, utestående utlån
Totale utlån med pant i bolig til husholdninger2,532,57-0,04
Totale utlån med pant i bolig, flytende rente2,472,51-0,04
Totale utlån med pant i bolig, fast rente3,163,18-0,02
 
Utlånsmarginer
Nye totale utlån med pant i bolig til husholdninger1,341,38-0,04
Utestående totale utlån med pant i bolig til husholdninger1,501,58-0,08

I juni falt renta på utestående boliglån med flytende rente til husholdningene fra et utvalg av banker og kredittforetak med 0,04 prosentpoeng til 2,47 prosent. Fastrenta på utestående boliglån falt på sin side med 0,02 prosentpoeng til 3,16 prosent. Fastrenta og flytrenta på nye boliglån til husholdningene var omtrent uendret på henholdsvis 2,26 og 2,37. Renta på nye lån med fast rente har vært lavere enn på nye lån med flytende rente siden august 2014.

Redusert utlånsmargin

Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdningene fra et utvalg av banker og kredittforetak falt med 0,04 prosentpoeng til 1,34 prosent i juni, mens utlånsmarginen på utestående boliglån falt med 0,08 prosentpoeng til 1,50 prosent. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,09 prosentpoeng. NIBOR økte med 0,04 prosentpoeng i samme periode til 1,03 prosent.

Økt rente på utlån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,11 prosentpoeng til 2,94 prosent, mens den var uendret på 3,09 prosent for utestående lån.

Lavere renter på innskudd fra husholdninger

Renta på bankinnskudd fra husholdninger falt med 0,07 prosentpoeng til 0,72 prosent. For ikke-finansielle foretak var innskuddsrenten uendret på 0,68 prosent i juni 2016.

Lavere renta på utlån fra statlige låneinstitutter

Den kvartalsvise rentestatistikken (totaltelling) viser at renta på utlån fra statlige låneinstitutter falt med 0,05 prosentpoeng fra 1. til 2. kvartal 2016 til 1,85 prosent, mens renta på utlån fra Statens pensjonskasse var uendret på 2,30 prosent. Rente på utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter og rente på innskudd i banker er på rekord lavt nivå.

Nedgang i rentebindingsandel

Den kvartalsvise rentestatistikken (totaltelling) viser at husholdningenes andel av boliglån med fast rente fra banker og kredittforetak falt fra 8,6 prosent i 1. kvartal 2016 til 8,3 prosent i 2. kvartal 2016.