253434_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/renter/maaned
253434_tabell
statistikk
2016-08-17T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Utlånsrenta på utestående boliglån falt med 0,04 prosentpoeng i juni 2016, mens utlånsrenta på nye boliglån til husholdningene var omtrent uendret. Bankenes utlånsmarginer på boliglån falt i samme periode.

Renter i banker og kredittforetakjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Banker og kredittforetaks renter til husholdningerfullscreen-iconBanker og kredittforetaks renter til husholdningerexcel-iconBanker og kredittforetaks renter til husholdningercsv-iconBanker og kredittforetaks renter til husholdninger
Tabell 2Banker og kredittforetaks utlånsmarginer på boliglån til husholdningene.fullscreen-iconBanker og kredittforetaks utlånsmarginer på boliglån til husholdningene.excel-iconBanker og kredittforetaks utlånsmarginer på boliglån til husholdningene.csv-iconBanker og kredittforetaks utlånsmarginer på boliglån til husholdningene.
Tabell 3Banker og kredittforetaks renter på utlån med pant i bolig til husholdningenefullscreen-iconBanker og kredittforetaks renter på utlån med pant i bolig til husholdningeneexcel-iconBanker og kredittforetaks renter på utlån med pant i bolig til husholdningenecsv-iconBanker og kredittforetaks renter på utlån med pant i bolig til husholdningene
Tabell 4Rentesatser og rentebindingsandeler på boliglån til husholdningene, kvartalsvis totaltelling, i prosent.fullscreen-iconRentesatser og rentebindingsandeler på boliglån til husholdningene, kvartalsvis totaltelling, i prosent.excel-iconRentesatser og rentebindingsandeler på boliglån til husholdningene, kvartalsvis totaltelling, i prosent.csv-iconRentesatser og rentebindingsandeler på boliglån til husholdningene, kvartalsvis totaltelling, i prosent.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken