205379_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
205379_tabell
statistikk
2015-02-16T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakerefullscreen-iconAndel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakereexcel-iconAndel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakerecsv-iconAndel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
Tabell 2Finansforetak i alt. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kronerfullscreen-iconFinansforetak i alt. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kronerexcel-iconFinansforetak i alt. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kronercsv-iconFinansforetak i alt. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kroner
Tabell 3Banker. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 4Statlige låneinstitutter. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutter. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutter. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutter. Rentebinding etter låntakersektor. Millioner kroner
Tabell 5Kredittforetak. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Rentebinding etter låntakersektor . Millioner kroner
Tabell 6Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere. Prosentfullscreen-iconAndel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere. Prosentexcel-iconAndel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere. Prosentcsv-iconAndel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken