213894_tabell_246534_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213894_tabell_246534
statistikk
2015-11-18T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Regnskap for finansforetak 3. kvartal 2015.

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20153. kvartal 2014
Banker
Netto renteinntekter47 98043 561
Tap på utlån2 4574 374
Resultat før skatt35 06737 610
Kredittforetak
Netto renteinntekter12 06114 851
Tap på utlån3577
Resultat før skatt11 649325