213894_tabell_246532_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213894_tabell_246532
statistikk
2015-11-18T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Regnskap for finansforetak 3. kvartal 2015.

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20152. kvartal 20151. kvartal 20154. kvartal 20143. kvartal 2014
Sum renteinntekter og lignende inntekter35 80824 33812 42854 55741 174
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner34 94323 77612 13753 59040 455
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer2 1001 3707412 9602 098
Andre renteinntekter-1 234-808-450-1 992-1 379
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader23 74715 3227 70534 80026 323
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner4 3402 2441 0965 1993 957
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital24 04616 1088 34533 28324 917
Andre rentekostnader-4 640-3 030-1 735-3 682-2 551
 
Netto renteinntekter12 0619 0164 72319 75814 851
 
Netto provisjonsinntekter-1 693-1 164-624-2 858-2 196
Provisjonsinntekter938039154125
Provisjonskostnader1 7851 2446633 0122 322
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta4 9221 6201 559-8 021-7 254
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-10 6414 2721 384-22 883-2 335
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-837117-751390150
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter16 400-2 76992614 473-5 069
 
Sum andre driftsinntekter151233933
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning77055
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)8633428
 
Sum inntekter40 83726 05014 02946 72934 077
 
Sum administrasjonskostnader3 2602 3211 2346 2854 728
Lønn og andre personalkostnader29019296353254
Andre administrasjonskostnader2 9702 1291 1385 9324 474
 
Sum andre driftskostnader361238120421303
Avskrivninger og nedskrivninger1394139
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)348229116408293
 
Sum kostnader29 15319 1249 72244 51733 675
 
Resultat før tap11 6856 9264 3072 212403
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.354-56777
Tap på utlån354-56777
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt11 6496 9234 3122 146325
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad3 1121 8391 22857679
 
Resultat etter skatt8 5375 0843 0831 570246