213664_tabell_218089_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213664_tabell_218089
statistikk
2015-02-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap4. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20143. kvartal 20142. kvartal 20141. kvartal 20144. kvartal 2013
Sum renteinntekter og lignende inntekter128 69496 63164 19531 667127 361
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner113 20285 21956 43127 791110 655
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer12 7909 4316 4253 20413 870
Andre renteinntekter2 7021 9801 3396732 836
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader69 83053 07035 86717 88372 204
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner51 27639 01426 39113 12853 159
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital14 03710 7427 1333 51414 986
Andre rentekostnader4 5163 3142 3421 2414 059
 
Netto renteinntekter58 86443 56128 32813 78455 156
 
Netto provisjonsinntekter17 54412 7058 3674 26316 154
Provisjonsinntekter22 46216 40811 0265 49020 763
Provisjonskostnader4 9183 7032 6601 2284 609
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta6 6756 5764 8383 2366 816
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer4 5323 3272 9271 095-688
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning8061 2701 2511 3882 162
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta4 0753 2351 9099222 519
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-2 737-1 256-1 249-1692 822
 
Sum andre driftsinntekter16 97011 9958 1163 15913 053
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning1 8471 2871 0084081 520
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper3 7072 7252 3454712 357
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)11 4167 9834 7632 2809 177
 
Sum inntekter174 802131 60988 17543 552167 992
 
Sum administrasjonskostnader34 96725 96717 4828 58933 173
Lønn og andre personalkostnader22 26116 78011 2905 54421 417
Andre administrasjonskostnader12 7079 1876 1923 04511 756
 
Sum andre driftskostnader10 6327 0294 1761 76910 785
Avskrivninger og nedskrivninger2 8762 2499302194 353
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)7 7574 7793 2461 5506 431
 
Sum kostnader120 34789 76860 18529 469120 772
 
Resultat før tap54 45541 84127 99114 08447 220
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.6 0974 2312 5631 1525 449
Tap på utlån6 1954 3742 7271 3935 269
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-98-143-164-240179
 
Resultat før skatt48 35837 61025 42712 93141 772
Andre resultatkomponenter-315-208-12777-25
Skattekostnad11 4628 9055 9373 10310 392
 
Resultat etter skatt36 58128 49719 3649 90531 355