163210_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
163210_tabell
statistikk
2014-09-17T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold