149106_tabell_177973_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
149106_tabell_177973
statistikk
2014-05-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, regnskap1. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20141. kvartal 2013
Banker
Netto renteinntekter13 78312 966
Tap på utlån1 390887
Resultat før skatt12 9318 607
Kredittforetak
Netto renteinntekter5 1224 133
Tap på utlån2644
Resultat før skatt-429-1 229